Výše stravného od 1. 1. 2018

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 

 

cena 1 oběda

Doporučená platba za měsíc

1.

do 6 let (většina dětí z MŠ)

24,- Kč

504,- Kč

2.

6–10 let (předškoláci, většina žáků v 1. – 4. ročníku ZŠ)

27,- Kč

567,- Kč

3.

11–14 let (4. – 8. ročník ZŠ)

28,- Kč

588,- Kč

4.

15 a více let (8. – 9. ročník ZŠ)

30,- Kč

630,- Kč

5.

cizí strávníci

64,- Kč

1.344,- Kč

6.

zaměstnanci školy

30,- Kč

630,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na období školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1. až 4. Žák (strávník) musí být v daném školním roce ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku. Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1: školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.