Women for Women

Obědy  pro  děti  pomáhají  dětem,  které  se ocitly  v  situaci,  že  jejich  rodiče  si  nemohou  dovolit  zaplatit  jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol (v našem případě školní jídelny)  na  základě  darovací  smlouvy  tak, aby  se obědy dostaly opravdu dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.


Dne  9.  června  2015  získala kampaň  Obědy pro děti bronzové ocenění v soutěži Český direkt a promo, která oceňuje efektivní  a  inovativní  reklamní kampaně. "Díky  patří  reklamní  agentuře COMTECH  a  dalším,  kteří  se  na  přípravě a realizaci kampaně podíleli," poděkovala autorům a tvůrcům Jana Skopová manažerka Women for Women.


Michaela  Marksová  přijala  záštitu  nad  projektem,  který  pomáhá  českým dětem v situaci,  kdy  jim rodiče nemohou zaplatit obědy ve školní jídelně.

"Je  zarážející, že  civilizovaná země ve 21. století  musí řešit problémy s chudobou a s tím, že děti nemají co jíst. Mým cílem  je  samozřejmě,  aby  takových případů  bylo  co  nejméně. Proto  vítám  aktivity  obecně  prospěšné  společnosti Women for Women a ráda jejich práci zaštítím jako ministryně práce a sociálních věcí," uvedla Michaela Marksová.


Zdroj: www.women-for-women.cz

24. 6. 2015