Funkce a činnosti

Funkce stravovací komise:

- komise slouží jako prostředník mezi strávníky a stravovacím provozem

- strávníci  se  mohou  obracet  se  svými  připomínkami  a  dotazy  na  členy  stravovací  komise  (osobně,  písemně  či  e-mailem)


Činnosti stravovací komise:

- sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku

- sleduje způsob a kvalitu vydávané stravy

- projednává požadavky a přání strávníků

- sleduje úroveň kultury stravování

- komise nemá právo vstupovat do prostor kuchyně


Stravovací komise se schází 1x měsíčně. Na svých jednáních projednává veškerou činnost stravovací komise jako celku, či jednotlivých členů. Z každého jednání je vyhotoven zápis.