Stravovací komise - akční skupina

Stravovací komise je poradním orgánem vedení školní jídelny a prostředníkem mezi strávníky a stravovacím provozem. Členy jsou zástupci žáků, pedagogických a ostatních zaměstnanců školy, rodičů a zástupců zřizovatele. Komise bude ustavena v průběhu měsíce září, resp. do poloviny října 2018.