UPOZORNĚNÍ

14.09.2015 22:49

VSTUP DO JÍDELNY

mají pouze strávníci a zaměstnanci ZŠ s platnou stravovací kartou po přezutí. Ostatním je vstup do prostor jídelny z hygienických důvodů ZAKÁZÁN. Děti si, prosím, vyzvedávejte v prostorách školy.

Výdej do jídlonosičů je z druhé strany budovy jídelny (choďte venkem přes rampu).


5. 1. 2015