PŘEPLATKY ZA OBĚDY

03.07.2016 19:54

Přeplatky za obědy byly vyplaceny 22. 6. 2016 na účty, 28. a 30. 6. 2016 v hotovosti. Tomu, kdo si přeplatek nevyzvedl, bude vyplacen v září.