OBĚDY - ČÁSTKA NA ZÁŘÍ 2016

20.08.2016 13:34

Stravné se vybírá v hotovosti v pokladně ŠJ od 25. 8. do 31. 8. 2016 v čase od 8:00 do 13:00 hodin.