OBĚDY - ČÁSTKA NA DUBEN 2016

25.03.2016 22:25

Obědy v hotovosti se budou platit v termínu od 29. 3. 2016 do 31. 3. 2016 v úředních hodinách. Kdo nebude mít obědy zaplacené, nebudou mu vydány!