DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

14.09.2015 23:06

V   květnu   nabídla   školní   jídelna   možnost  od   měsíce  záři  2015   poskytovat  další  novou  službu  a  to  dietní  stravu  /bezlepkovou/.  Aby mohla  být služba zrealizovaná, musí být přihlášeno nejméně 10 strávníků. K přihlášce je nutné doložit potvrzení od lékaře, že zdravotní stav dítěte tuto stravu vyžaduje. V současné době máme přihlášeného pouze 1 strávníka. Pokud  se  strava  týká  vašeho dítěte a máte zájem o tuto službu, přihlášku zašlete i s potvrzením emailem na adresu: jidelna.mnisek@seznam.cz.