ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

20.09.2015 21:31

Číslo účtu školní jídelny pro platby obědů je:


384 905 369 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s.