ČÁSTKA NA OBĚDY - PROSINEC 2016

21.11.2016 21:14

Na prosinec se vybírají na obědy následující částky:


Finanční hotovost se vybírá v pokladně ŠJ od 28.11. do 31.11.2016.

Pokud bude strávník platit obědy až 1.12. bude mít oběd teprve 2.12.2016. Žádáme proto rodiče, aby zaplatili dětem obědy včas.


Školní jídelna vaří pouze předem objednaná jídla.