Stravovací komise

Stravovací komise je poradním orgánem ředitelky školní jídelny a prostředníkem mezi strávníky a stravovacím provozem.