Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhled na léta 2017 - 2019. Dne 1. 3. 2017 schválilo Zastupitelstvo města příspěvek na rok 2017.


NÁVRH_ROZPOČTU_2017_ŠKOLNÍ JÍDELNA příspěvek města.xlsx


Dne 2.3.2017Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhled na léta 2017 - 2019. Dne 2. 3. 2017 byl doručený schválený rozpočet KUSK - odbor školství, mládeže a sportu - na mzdové prostředky pro rok 2017.


NÁVRH_ROZPOČTU_2017 ŠKOLNÍ JÍDELNA - upraveno o mzdy.xlsx


Dne 2.3.2017